Prof. Dr. İlhan ÖZGÜL

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve GSE Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1964’te Tokat’ın Erbaa ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Erbaa, Ortaokulu Samsun-Lâdik Akpınar Öğretmen Okulu, Lise öğrenimini Erbaa Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünden 1986’da mezun oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yedek subay olarak askerlik görevini yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim, Ortaöğretim ve Belediye Konservatuarı gibi çeşitli kurumlarda müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 1994-1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen/Eğitim Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans, 2010-2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalında Doktora derecesi aldı. 1994-2007 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 2007-2013 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi, 2013-2018 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2018 yılında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen yetiştirme Temel Alanı Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Bilim Dalında Doçentlik unvan ve yetkilerini kazandı. müzik eğitimine ilişkin; yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde çeşitli kongre ve sempozyum, konferans, seminer, panel vb. gibi toplantılara katıldı, bildiriler sundu, araştırma ve uygulamaları içeren makaleler yayınladı. Dr. Özgül’ün araştırmaları öğretmen eğitimi, koro eğitimi, müzik eğitimi, müzik öğretimi, program geliştirme/çözümleme, disiplinler arası yaklaşım, motivasyon ve ölçek geliştirme konularını kapsamaktadır. Müzik Öğretmenliği lisans programında; Koro Eğitimi, Müzik Teorisi ve Uygulamaları, Müzik Öğretim Programları, Müzikte Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında; Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Müzik Eğitimi Araştırmaları dersleri vermektedir. “Müzik Eğitimi ve Öğretimi” ve “Genel Müzik Eğitimi” adı altında yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi ve birkaç uluslararası hakemli derginin editoral kurul üyesidir.

Çalıştığı bütün kurumlarda öğrenci topluluklarıyla öğrencilerin düzeylerine uygun repertuarlarla konserler düzenledi. 2015 yılından bu yana Müzik Eğitimi Anabilim “Çoksesli koro” derslerini yürütmektedir. Dr. Özgül “10 Kasım Atatürk’ü Anma”, “24 Kasım Öğretmenler Günü”, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi”, Anabilim Dalı Yıl Sonu ve mezuniyet törenlerine ilişkin çok sayıda çoksesli koro konserleri düzenlemiştir.

Biography

Dr. İlhan ÖZGÜL is currently an associate professor of music education and Head of the Department of Fine Arts Education at the Faculty of Education of Kastamonu University. He received his undergraduate degrees from Department of Music Teacher at Marmara University, master’s degrees in music education from Gazi University and his Ph.D. in music education from the Necmettin Erbakan University. He has worked as a music teacher in many institutions connected to the Turkish Ministry of Education, such as in preschools, primary schools and at Anatolian Teacher High School. He teaches undergraduate and graduate courses with on emphasis music teacher preparation, such as polifonic chorus education, theory and practice of western music, music teaching Programs, music teaching and learning approaches, new approaches in music education, music educataon researches. Dr. Özgül has presented papers at regional, national, and international research conferences and has articles published such as International Journal of Music Education, Journal of Education and Training Studies, Educational Research and Reviews, International Education Studies, Journal of Education and Learning. His researches has focused on teacher education, choral education, music education, curriculum development/analysis, integrated approaches, motivation He is sole author two books titled Music Education and Teaching and General Music education. He serves as the editorial board of Kastamonu Education Journal, several international peer-reviewed Journals, He also serves as a reviewer for other Journals, conferences and symposia.

Since 2015, Music Education Department has been conducting “polyphonic choir training” courses and has organized many “polyphonic choir” concerts in this context.

özgeçmiş/bio/cv

İletişim

Addres/Adress
Aktekke mah. Fakülte Sk. No:1/C
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 37200 Merkez/Kastamonu
Telefon/Phone Number
+90 (366) 280 33 42
E-posta/Email
ilhanozgul@kastamonu.edu.tr

ilhanozgul@gmail.com